• به آراکیا خوش آمدید
  • +989366499968

آراکیا

اتوماسیون امور مسافرت و فروش بلیط اینترنتی

درباره ما

وبگاه آراکیا رابط میان صاحبان وسایل نقلیه و مسافران است. روش کار بدین صورت است که صاحب وسیله نقلیه با درخواست کتبی با مهر شرکت، برگ مالکیت وسیله نقلیه و مجوز ارگان مربوطه به صاحب امتياز وب سايت مراجعه کرده و درخواست پنل مینماید. در طی این فرایند توافقات مالی جهت حق بازاریابی و فروش نیز صورت میگیرد.

بعد از انعقاد قرارداد، به طرف قرارداد یک پنل ارائه میشود که میتواند سفر های خود را وارد کرده و برای آن قیمت و زمان فروش تعیین کرده در معرض فروش قرار دهد.

از طرفی نیز کاربران شخصی میتوانند به سادگی بلیط های مورد نیاز خود یا خانواده خود را خرید کنند. برای کاربران سازمانی نیز امکانات یک سامانه امور مسافرت کامل در نظر گرفته شده است که برای آن هزینه اي طبق تعرفه پرداخت میکنند.

  • صاحب امتیاز و سرمایه گذار:حمیدرضا مردانیان پور

فلوچارت

تيم طراحي

  • مدیریت طراحی و توسعه نرم افزاری و پایگاه داده:غلامرضادلبر
  • مدیریت بخش شبکه های رایانه ای:فرزاد کنعانی
  • مدیریت بخش امنیت:علی مائین
  • مدیریت بخش بازاریابی و فروش:مسعود رزمجویی
  • مدیریت بخش روابط عمومی و امور فرهنگی و هنری:فاطمه نعیم زاده